REBTEK
Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği
banner+web.JPG

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER KOMİSYONU

REBTEK

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: Salih Levent Kaçar

İçerik: Türkiye bir sanayi ve endüstri ülkesidir. Bu kapsamda Rusya Federasyonu da yüksek teknolojinin olduğu sanayinin ve endüstrinin özellikle de ağır sanayinin geliştiği merkez ülkelerden birisidir. Amacımız iki ülke arasındaki metal sanayinde ve yüksek teknolojik alanlardaki sanayideki ortak ilişkileri geliştirmek. Bu konuda sanayi işbirliğiyle ilgili yuvarlak masa toplantıları düzenlemek, kritik teknolojik sanayi sektörlerini belirleyip bu sektörlerle ilgili şirketler arasında ortaklıkları ve ortak üretimleri teşvik etmek yönünde çalışmalar yürütmektir.

Türkiye sanayi sektörü son yıllarda yüksek seviyede gelişmektedir ve giderek sektör küresel bir karakter ve kimlik kazanmaktadır. Türkiye sanayi sektörünün Rusya’daki sanayi sektörüyle işbirliklerini geliştirmek amacıyla ortak projeler organize edilecektir. Bu kapsamda iki ülkenin gerek endüstriyel projelerde gerekse de yüksek teknolojik alanlarda ortak üretimler gerçekleştirmeleri üçüncü ülkelerde ortak projelerin ön çalışmalarını yapmaları yönünde konferanslar, yuvarlak masa toplantıları ve ortak görüşme platformları planlanacak ve organize edilecektir. Bu sektörün iki ülkede de gelişimine katkılar sağlanacaktır. 

İletişim: komisyon@rebtek.org