REBTEK
Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği
banner+web.JPG

GENÇLİK KOMİSYONU

REBTEK

GENÇLİK KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: Erdem Dereli

İçerik: Türkiye’nin geleceğini uluslararası alanda ve küresel alanda gençlerin görüşleri belirleyecektir ve geleceğin hedeflenmesi, geleceğin vizyonunun sağlanması için gençlerin o uluslararası ilişkilere ve süreçlere direk dahil edilmeleri ve katılımları sağlanmalıdır. Bu kapsamda gençlerle işbirliğini geliştirmek için çeşitli çalışmalar organize edilecektir ve iki ülke arasında Rusya Federasyonu Türkiye arasındaki gençleri eğitim alanında, iş alanında, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliklerinin ortak proje oluşumlarını gerçekleştirmek için destekler sağlanacak, ortak konferanslar düzenlenecektir.

İletişim: komisyon@rebtek.org