REBTEK
Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği
banner+web.JPG

GÜVENLİK VE YÜKSEK TEKNOLOJİ KOMİSYONU

REBTEK

güvenlİK ve yüksek teknolojİ komİsyonu

Komisyon Başkanı: Mehmet Haluk Yıldızdan

İçerik: İT teknoloji, uzay teknoloji, robotik teknoloji. Bilim ve teknoloji uzun dönemde ekonomik ve toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından birisi Bilim ve teknolojileri politikaları ise bu gelişimin hızını ve yönünü etkilenmenin bir aracıdır. Dünyada ekonomik ve sosyal anlamda gelişmiş ülkelerin tümü, ABD, Japonya, Avrupa Birliği üyesi bir çok ülke uzun dönemli toplumsal, ekonomik ve siyası hedefleri ile uyumlu bir bilim ve teknoloji vizyonu geliştirmişlerdir. Ve bu vizyonu güncellerken teknoloji öngörüsü çalışmalarını etkin bir araç olarak kullanmaktadırlar. 

Türkiye bilim ve teknoloji stratejileri olarak vizyon 2023 projesini geliştirmiştir. Vizyon 2023 projesinin ana teması Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda:
a.    bilim ve teknolojiye hakim
b.    teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen
c.    teknolojik gelişmeleri toplumsal ekonomik faydaya dönüştürme yeteneğe  kazanmış bir refah toplumu yaratmak olarak belirlenmiştir.

Projede aşağıdaki çalışmaların kapsanması planlanmıştır:
a) Türkiye’nin Bilim ve teknoloji alanında mevcut konumunun saptanması 
b) Dünyada bilim ve teknoloji alandaki uzun dönemde gelişmelerin saptanması
c) Türkiye’nin 2023 hedefleri bağlamında bilim ve teknoloji taleplerinin belirlenmesi
d) bu hedefleri ulaşabilmesi için gerekli stratejik teknolojilerinin saptanması
e) bu teknolojileri geliştirilmesi ve/veya edinilmesine yönelik politikaları önerilmesi.

İletişim: komisyon@rebtek.org