REBTEK
Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği
banner+web.JPG

HABERLER

REBTEK

Komsomolskaya Pravda: Türkiye - Rusya stratejik perspektifler

12 Mart 2019'da Komsomolskaya Pravda gazetesinde, REBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Gündüzpolat’ın makalesi yayınlandı. Makale konusu “Türkiye - Rusya: Stratejik Perspektifler”.

“Türkiye-Rusya ilişkileri, Dünya’nın dönüşüm geçirdiği tarihsel bir dönem yaşamaktadır. Türkiye ve Rusya aynı kıtada ve bölgede bulunmaktadır. Türkler ve Rusların kıtasal ve coğrafi ilişkileri onları her dönem birlikte ve beraber olmaya yönlendirmiştir. Türkiye ve Rusya tarihsel duruş ve varoluş şekilleri, imparatorluk genetiksel geçişleri taşımaktadır. Bu iki ulus, tarihin her döneminde dünya insanlık tarihine çok büyük değişimler ve katkılar sunmuştur.

Rusya tarihine bakıldığında, yakın dönemde Rusya’nın kıtaları ve bölgeleri yönettiğini görmekteyiz. Rusya dünya yönetim sisteminde, derin bir tecrübe ve birikime sahiptir. Türkler tarihinde Rusya coğrafyasının egemenlik alanlarında büyük imparatorluklar ve yönetimler kurmuştur. İki ulusun Batı standartlarına ve yönetim modeline ihtiyacı yoktur.

Türkiye ve Rusya bir çok alanda yeni işbirliği ortaklıkları geliştirmiştir. Enerji sektöründe, doğal gaz ve nükleer enerji alanında küresel ölçekte ortak projelere imza atmışlardır. 21. yüzyıl matematiğinde Rusya öğretici, kurucu, yapıcı ve güvenilir bir ülke statüsündedir. Türkiye için bu statü stratejik partner anlamına gelmektedir, gelmelidir. Türkiye kendi coğrafik alanında bölgesel duruşunda güvenilir tarihsel geçişleri olan derin devlet geçmişine sahip ülkedir. Bu iki devlet karakteri Anglosakson ve Batı modeline göre daha stratejik ülke vizyonu imajını ortaya koymaktadır.

Bu varoluş şekilleri üçüncü ülkelerde Türkiye ve Rusya hareket tarzını ve modelini ihtiyaç haline getirmektedir. Kıtasal işbirlikleri iki ulusa küresel ilişkileri boyutu kazandıracaktır. Bu ilişkileri ekseninde 21. yüzyılında bakıldığında farklı duruşlarla ve yaklaşımlarla dünya klasik yönetim şekillerine, yeni bir bakış açısı getirilmiştir. Batı ekseninin klasik varoluşu kıtalara ve bölgelere, ülkelere yeni bir model sunmamaktadır.

Rus bilimsel entelektüel birikimiyle; Türk girişimciliği, tarihsel zenginliği, birleştiğinde yeni yaklaşımlar oluşumlar ortaya çıkacaktır. 21. yüzyıl Türk-Rus stratejik işbirliğinin geliştiği modellerin oluşturulduğu küresel derinlik kazandığı dönem olacaktır.

Okyanus coğrafyalarındaki 350 yıllık devlet oluşumları bu küresel dalganın akışına uyum sağlayamayacaklardır. Vizyon iki ulusun, devletin tarihsel zenginliğinde var olacaktır”.

Komsomolskay_Pravda_REBTEK.jpg