REBTEK
Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği
banner web.JPG

HAKKIMIZDA

Amaç ve Hedefler

 
Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki stratejik, ekonomik, bilim ve teknolojik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki iş dünyasının ve akademik dünyasının ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Türk işadamlarını Rusya Federasyonu’nun gelişen ekonomik koşulları konusunda aydınlatmak, ekonomik, mali ve sosyal mevzuatla ilgili gelişme ve değişmeleri aktarmak.
Enerji, endüstriyel, inşaat ve altyapı alanlarda Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun ortak projeler geliştirilmesine hizmet edecektir.
Rus stratejik düşünce kuruluşları ile Türk stratejik düşünce kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortak forumlar ve yuvarlak masa etkinlikleri düzenleyecektir.
Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerde ortak hedefler ve çözüm üreten platformların oluşturulması için projeler geliştirecektir.
Türk şirketler ve kurumlar ile Rus şirketler ve kurumlar arasındaki ekonomik, şirketsel, ticari ilişkilerin ve ortaklıkların geliştirilmesi için projeler amaçlamaktadır.
Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerde bir stratejik, iş, lobby ve düşünce kuruluşu olmayı amaçlamaktadır.
Rusya Federasyonu’nda yatırım yapmak ve ticari faaliyette bulunmak isteyen potansiyel Türk işadamlarına yol gösterici nitelikte danışmanlık yapmak.
Türk ve Rus işadamları arasında işbirliği imkânlarını geliştirici ortamın yaratılmasına yardımcı olmak.
 
Türk işadamlarının yatırım aşamasında ve ticari faaliyetleri sırasında karşılaştıkları temel sorunları değerlendirmek, ortak nitelikteki sorunlara Türk ve Rus resmi kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çözüm yollarını araştırmak; gerektiğinde sorunların birlikte çözümünde yardımcı olmak.