REBTEK
Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği
banner+web.JPG

KÜRESEL ENERJİ HUKUKU KOMİSYONU

REBTEK

KÜRESEL ENERJİ HUKUKU KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: Süleyman Boşça

İçerik: Türkiye Enerji sektöründe 2001 yıllından itibaren köklü bir değişime uğramıştır. Rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulmasının hedeflendiği bu dönemde yapılan birçok yasal düzenlemeler ile enerji piyasaları yeniden şekillenmiştir. 
Bu dönemde Türkiye’de enerji hukukunun önemi daha da artmış ve enerji hukuku bir husuk hukuk disiplin olarak Türkiye’de gelişmeye başlamıştır. Dolayısıyla enerji hukukunun gelişmesi, doğal kaynaklar, enerji konularının çevreyle uyumu, etkili şekilde yönetmede kamu ve özel sektör politikalarına katkıda bulunmak gerekmektedir. 
Enerji, enerji sektöründeki profesyonel yöneticiler hukukçular için çeşitli ortak konferanslar düzenlemek, sempozyumlar ve enerji hukuku konusunda raporlar yayınlamak ve güncel stratejik konuların işlenmesi için çeşitli platformlar oluşturmayı hedeflemektedir. 

İletişim: komisyon@rebtek.org