REBTEK
Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği
banner+web.JPG

KÜRESEL VE STRATEJİK İLİŞKİLER KOMİSYONU

REBTEK

KÜRESEL ve stratejİk İLİŞKİLER KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: Orhan Gazigil

İçerik: Küreselleşme ülkeler arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması uluslararası ilişkilerinin yoğunlaşması gibi birbiriyle bağlantılı konuları içeren bir kavramdır. Küreselleşme çağı olarak adlandıran yaşadığımız dönemde hemen her alanda çarpıcı değişiklikler görünmekte karmaşık bir çevre içinde yaşama zorunluğu ortaya çıkmaktadır. Günümüzde daha çok insan birbiriyle eski dönemlere oranda daha fazla bağlantı içindedir. Milyonlarca  insan farkına varmaksın uzak mesafeler ötesinden hayatlarını değiştirmekte olan küresel ağlara takılmaktadır. REBTEK küreselleşmeyle ilgili küresel ilişkilerin geliştirilmesi, ülkeler arasındaki ilişkilerin sosyal, ekonomik, politik, kültürel, siyasi anlamdaki ilişki geliştirilmesi ile ilgili küresel, konferanslar, sempozyumlar, yuvarlak masa toplantıları düzelmeyip bu kavramın geliştirilmesi için katkılarda bulunacaktır.

Küresel İlişkiler ve Rusya komisyonunun amacı yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen projeler, toplantılar ve raporlarla Türkiye'nin Rusya'yla ilişkileriyle ilgili raporlamalar ekonomik, sosyal, politik, siyasi, teknolojik raporlar hazırlamak ve bu konuda Rus-Türk ilişkilerine katkıda bulmak ve bu sürece destek vermek. Bu açıdan diğer ülkelerle Rus-Türk ilişkileri kapsamında üçüncü ülkelerle olan ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmaktır.

İletişim: komisyon@rebtek.org