REBTEK
Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği
banner+web.JPG

RUSYA AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİSYONU

REBTEK

RUSYA AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Aydın İbrahimov

İçerik: REBTEK üniversitelerle ve akademik kurumlarla işbirliği yapacak ve bu kurumlarla ortak forumlar, sempozyumlar, konferanslar organize edecektir.
Aynı zamanda REBTEK araştırma raporları ve çeşitli konularda görüş oluşturmak için akademisyenlerle ve bilim adamlarıyla ortak projeler planlayacaktır, organize edecektir. 
Üniversitelerle daha etkili işbirliği imkânını sağlayan forumlar ve sempozyumlar düzenleyecek ve bu konuda uluslararası alanda raporlar organize edecektir. 

İletişim: komisyon@rebtek.org