REBTEK
Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği
banner+web.JPG

TURİZM KOMİSYONU

REBTEK

TURİZM KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: Ali Onaran

İçerik: Türkiye Rusya Federasyonu arasındaki turizm ilişkileri önemli bir noktada gelişmektedir, dolaysıyla Türkiye de turizm sektörünün sürdürülebilir gelişimini desteklemek sektörün yapısal sorunlarının çözümüne ilişkin politikalara katkı sağlamak yönünde çalışmalar yapacaktır.
Turizm komisyonu aynı zamanında Türkiye’deki turizm sektöründeki etkin turizm STK’larıyla, turizm konusunda yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak konferanslar, yuvarlak masa toplantıları ve sempozyumlar düzenleyecektir. Sektörün ana sorunları ile ilgili ve Türkiye’nin turizm sektörünün uluslararası ilişkileriyle ile ilgili özellikle Rusya federasyon ile ilgili kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirmesi amacıyla ortak çalışmalar düzenleyecektir.

İletişim: komisyon@rebtek.org